09 april, 2008

Rapport från Gotland: en sweptie på äventyr del 3Intervjuade mycket blyg skogsägare i går i hans lada. Han sa ingenting.
Nästa vecka ska jag på fältexkursion och studera den gotländska nipsippan. Jag har redan studerat vastbygge och almsjuka.
Mitt nästa kulturengagemang är Ryssn kumma med Gotlands balalajkaorkester.Inga kommentarer: