06 december, 2006

Magnus Carlson sjunger gärna med andra

Det vill säga med oss. Säger han i DN.

Inga kommentarer: